Lesnické služby

Naše firma nabízí služby v lesnictví pro soukromé vlastníky i LČR v rozsahu celé České republiky. Jsme schopni vykonávat veškeré pěstební práce pro firmy subdodavatelsky. Naší předností je kvalita provedené práce, odborná způsobilost a dlouholetá praxe v oboru. Zaměřujeme se především na následující.

Zalesňováni

 • zalesňování porostů po předchozí těžbě
 • zalesňování nelesní půdy
 • rekultivací
 • zalesňování břehových porostů

Ochrana kultur proti buřeni

 • ožínáním
 • chemicky

Ochrana kultur proti zvěři

 • stavba lesnických oplocenek
 • oplocenka pevná
 • oplocenka polozávěsná
 • oplocenka závěsná
 • individuální ochrana
 • chemická
 • mechanická

Výchovné zásahy

 • prostřihávky
 • prořezávky
 • probírky
 • výřez nežádoucích dřevin